Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie czasowego ograniczenia od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. możliwości korzystania z czytelni akt Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Działając na podstawie art. 22 § 1pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.) w związku                                                

 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wstrzymuję działanie Czytelni Akt w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 i ul. Śląskiej 8 w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i wprowadzam możliwość korzystania z tych akt w Czytelni Akt w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35;
  2. Możliwość korzystania z akt w Czytelni Akt w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 dotyczy spraw, w których nie odwołano terminów posiedzeń i rozpraw                w okresie od 13 do 31 marca 2020 r. oraz w sprawach, w których zapadły orzeczenia i zapoznanie się z aktami jest niezbędne do sporządzenia i wniesienia środka odwoławczego.
  3. Zawieszam obowiązywanie Zarządzenia Nr 79/2019 z dn. 26.09.2019 r. w zakresie zamawiania i udostępniania akt na okres od 13 do 31 marca 2020 r.

§ 2

  1. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami należy złożyć wniosek z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie ze wskazaniem powodu opisanego w § 1 pkt 2 zarządzenia na poniżej wskazane komunikatory:

- akta Sądu Rejonowego Infolinia – tel. 34 36 84 444 oraz adres poczty elektronicznej boi@czestochowa.sr.gov.pl

- akta Sądu Okręgowego Infolinia – tel. 34 36 84 666 oraz adres poczty elektronicznej boi@czestochowa.so.gov.pl

        2.  Udostępnienie akt wymaga zgody Przewodniczącego danego wydziału lub osoby zastępującej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 13 marca 2020 r.