XV Wydział Cywilny Wykonawczy

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35,

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości

XV Wydziału Cywilnego Wykonawczego

Bank NBP O/O Katowice:  30 1010 0055 2693 0040 8700 0015 

 

Zakres zadań:
XV Wydział Cywilny Wykonawczy rozpoznaje sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, z wyłączeniem spraw z zakresu egzekucji sądowej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1050 i 1051 Kodeksu postępowania cywilnego).

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Ptak

przyjmuje interesantów: w czwartki w godz. od 900-1300, pokój 210

 

Kierownik sekretariatu: Dorota Suchecka

 

Infolinia i obsługa interesantów: (0 34) 36-84-444

 

tel. (0 34) 36 44 355

fax: (0 34) 36 44 344

e-mail: xv.cywilnywyk@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

Sędziowie orzekający:
Sędzia Sądu Rejonowego - Paweł Ptak - delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sędzia Sądu Rejonowego - Izabela Lenart - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego - Małgorzata Brewczyńska

Sędzia Sądu Rejonowego - Joanna Kolega

 

Rejestr zmian dla: XV Wydział Cywilny Wykonawczy