XII Wydział Cywilny

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości

XII Wydziału Cywilnego  

Bank NBP O/O Katowice:    14 1010 0055 2693 0040 8700 0012

 

Zakres zadań:
XII Wydział Cywilny: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw należących do właściwości II Wydziału Cywilnego.

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Dorota Libertowska-Podyma

przyjmuje interesantów: w czwartki w godz. od 900-1300, pokój 313

 

Kierownik sekretariatu: Cezary Kucharski

 

Infolinia i obsługa interesantów: (0 34) 36-84-444

 

tel. (0 34) 36 44 323

fax: (0 34) 36 44 322

 

e-mail: xii.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

Sędziowie orzekający:
Sędzia Sądu Rejonowego - Dorota Libertowska-Podyma
Sędzia Sądu Rejonowego - Anna Jaworska
Sędzia Sądu Rejonowego - Anna Roszkowska

Sędzia Sądu Rejonowego - Aneta Królak

Sędzia Sądu Rejonowego - Monika Małolepsza

Sędzia Sądu Rejonowego - Edyta Góra

Sędzia Sądu Rejonowego - Joanna Knapińska

Sędzia Sądu Rejonowego - Monika Kurc

Sędzia Sądu Rejonowego - Justyna Piekacz

Referendarz - Kamila Sadowska

Referendarz - Adrian Leciak


 


 

 

 

 

Rejestr zmian dla: XII Wydział Cywilny