X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Adres: 42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 17, pok. 2

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości

X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kłobucku

Bank NBP O/O Katowice:   68 1010 0055 2693 0040 8700 0010


Zakres zadań:
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: Rozpoznaje sprawy wieczysto-księgowe dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka.

Przewodniczący: Starszy Referendarz - Monika Gwiazda

przyjęcia interesantów: w czwartki w godz. od 0900-1300, pokój 4

 

Kierownik sekretariatu: Dorota Poliszewska


Biuro Podawcze X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515 , a w każdy poniedziałek pełni dyżur do godz. 1800.

Centralna Informacja - wydawanie odpisów w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz przeglądanie ksiąg wieczystych od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515 , a w każdy poniedziałek dyżur do godz. 1800.

 

 

tel./fax: (0 34) 31 72 365

e-mail: x.kw@czestochowa.sr.gov.pl

  

W wydziale orzekają:

Starszy Referendarz - Monika Gwiazda

ReferendarzOlga Myśliwiec

 

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w siedzibie X Wydziału Ksiąg Wieczystych tut. Sądu nie ma punktu kasowego. Wszelkie wpłaty dotyczące postępowania wieczystoksięgowego prowadzonego w tym Wydziale należy dokonywać w przelewem na następujący rachunek bankowy:

 

Dochody budżetowe Sądu, na który należy uiszczać opłaty za: grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe, ogłoszenia KRS

BANK NBP O/Katowice

NR 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN

IBAN : PL45101012120057442231000000 *

BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **

SWIFT : NBPLPLPWPL ***

Rejestr zmian dla: X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
b/d