Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Z tej okazji w dniach 18-24 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-13:00 w Sądzie Okręgowym w Częstochowie oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w czytelni, znajdującej się przy portierni przy wejściu głównym budynku Sądów przy ul. Dąbrowskiego, dyżurować będą asystenci sędziów i kuratorzy sądowi, którzy będą udzielali porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pokrzywdzeni mogą otrzymać wsparcie i pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości
-      Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc
udzielana jest przez Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH" Al. Pokoju 12
w Częstochowie (tel. 730 876 600 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu). Ośrodek pomocy
czynny jest: Poniedziałek 12.00 - 20.00; Wtorek 8.00 - 16.00; Środa 9.00 - 17.00; Czwartek
8.00 - 16.00; Piątek 8.00 -16.00; Sobota 9.00 -14.00.
Lista          organizacji           świadczących         pomoc          dostępna         pod          adresem:
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości pokrzywdzeni przestępstwem mogą otrzymać:

 • pomoc prawną;
 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
 • wsparcie materialne;

  -   pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją
  i aktywizacją zawodową;

  - finansowanie na przejściowe problemy z zobowiązań czynszowych.

  Bezpłatne porady prawne udzielane są w ciągu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w sądach, prokuraturach, komendach policji oraz w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz przez organizacje pozarządowe.