Prowadzone ewidencje i rejestry

 

 

Ewidencje, rejestry i archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

W Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzone są:

  • repertoria
  • wykazy
  • kontrolki
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze


Dane w nich zawarte są udostępnianie uczestnikom postępowań sądowych oraz innym osobom uprawnionym do ich otrzymywania.

 

Rejestr zmian dla: Prowadzone ewidencje i rejestry