Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie zarządzenia nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku; zarządzenia nr 37/2020 z dnia 13 marca 2020 roku ;zarządzenia nr 39/2020 z dnia 13 marca 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie wstrzymuje się do odwołania:

 

  1. Funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie w zakresie bezpośredniej, osobistej obsługi interesantów. Biuro Obsługi Interesantów funkcjonować będzie wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego, bądź elektronicznego z interesantami Sądu.
  2. Osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Częstochowie, Przewodniczących Wydziałów w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Kuratorów Sądu Rejonowego oraz sekretariaty wydziałów.
  3. Funkcjonowanie Kasy w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

  1. 4.   Wpuszczane do budynku Sądu są wyłącznie osoby, które wykażą jeden z celów pobytu w Sądzie:

a)    udział w sprawie sądowej, która nie została odwołana

b)   złożenie pisma w Biurze Podawczym,

c)    zapoznanie się z aktami sprawy w czytelni akt, które uprzednio zostały zamówione

d)   złożenie wniosku w Wydziałach Ksiąg Wieczystych i Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

 

  1. 5.   Pozostałe osoby nie będą wpuszczane do budynku Sądu.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

 

Biuro Obsługi Interesantów:

Tel.: 34 36 84 444

 

Interesanci XVII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie 

Tel.: 34 37 79 993 oraz 34 37 79 982

 

Interesanci IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie

Tel. 34 36-44-363 oraz 34 36-44-358

 

Interesanci X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku

Tel. 34 317 23 65

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konta bankowe dostępne na stronie internetowej www.czestochowa.sr.gov.pl

 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać

za pośrednictwem e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny

 

Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Częstochowie są:

  • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • kontakt telefoniczny,
  • poczta elektroniczna/ePUAP/fax.