Obwieszczenia komornicze

21.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 818/16 (Kom. G. Wiśniewska)

Treść obwieszczenia

21.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 576/17 (Kom. Z. Rokowski)

Treść obwieszczenia
21.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 1697/15 (kom. G. Wiśniewska)

Treść obwieszczenia

21.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 1298/17 (Kom. G. Wiśniewska)

Treść obwieszczenia

21.03.2019

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 4579/17 (Kom. A. Piskuła)

Treść obwieszczenia


20.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 885/18 (Kom. A. Piskuła)

Treść obwieszczenia

20.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 2455/15 (Kom. A. Piskuła)

Treść obwieszczenia

12.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 2177/13 (Kom. J. Zając)

Treść obwieszczenia

12.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 2/18 (Kom. A. Golibroda)

Treść obwieszczenia
07.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 83/18 (Kom. M. Nowak)

Treść obwieszczenia
05.03.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Kmp 9/18 (Kom. A. Szczepańska)

Treść obwieszczenia
28.02.2019 r.

Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km  2145/17 (Kom. M. Grabowski)

Treść obwieszczeniaRejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
opublik. KM 4579/17 Kom. A.Piskuła, Km576/17Z.Rokowski, Km1298/17, Km1697/15, Km818/16 Kom.G.Wiśniewska; zdjęto Km2127/15 Kom. A.Szczepańska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
opublikowano ogłoszenia KMm 2455/15, Km 885/18 - Kom. A. Piskuła
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
zdjęto ogłoszenia Km 2344,16, Km 414/16 Kom. A. Szczepańska, Km 1580/17 Kom. K. Michno
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
zdjęto ogłoszenie Km 1141/18 kom. M. Grabowski, Km 923/18 kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
zdjeto ogłoszenie Km 161/18 kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
opublikowano Km 2/18 kom. A. Golibroda, Km 2177/13 Kom J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
opublikowano Km 83/18 Kom. M. Nowak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-07
Opis zmiany:
zdjeto ogłoszenia Km 1046/18 kom. G.Wiśniewska, Km 1054/18 A.Bejm, Km 708/18 A.Golibroda
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
opublikowano ogłosz. Kmp 9/18 kom. A. Szczepańska; zdjeto ogłoszenie Km 2302/17 kom. M. Grabowski
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
opublikowano Km 2145/17 kom. M. Grabowski, zdjęto ogłoszenie Km 94/17 kom. A. Szczepańska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
zdjęto obwieszczenia w sprawach Km 511/18 i Km 726/17 Kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
opublik. Km 1141/18, Km 2302/17 kom. M. Grabowski
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
opublikowano obwieszczenie Km 1580/17
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
opublikowano obwieszczenie Km 2344/16, Km 414/16
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
opublik. Km 2127/15 kom. A. Szczepańska; zdjęto Km 1312/17 kom. A. Zając, Km 2/18 kom. A.Golibroda
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
opublikowano obwieszczenie Km 923/18 kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
zdjęto obwieszczenie Km 917/17 Kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
opublik.obiweszcz. Km 161/18, Km 1046/18; zdjęto obwieszcz. Km 1597/18, Km 1321/17
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
opublikowano obwieszczenia Km 94/17 kom.A. Szczepańska, Km 726/17 kom. J. Zając
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-01-18
Publikacja w dniu:
2019-01-18
Opis zmiany:
opublikowano obwieszczenie Km 511/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-01-17
Publikacja w dniu:
2019-01-17
Opis zmiany:
opublikowanie Obwieszczenia o licytacji w sprawie Km 1054/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Soroka
Dokument z dnia:
2019-01-17
Publikacja w dniu:
2019-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-11
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
opublikowanie obwieszczeń komorniczych o licytacji nieruchomości w sprawach Km 1321/17, Km 917/17, Km 1312/17, Km 708/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
Anna Soroka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
opublikowanie obwieszczeń komorniczych o licytacji nieruchomości w sprawach Km 1597/18 i Km 2/18