Majątek

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia Sądu Rejonowego w Częstochowie:

- Budynek będący siedzibą X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku      oddany Sądowi Rejonowemu w Częstochowie w trwały zarząd przez Starostę Kłobuckiego decyzją Nr GKN.G.III. - 7012/00022/10 z   dnia 1 grudnia 2010 r. - wartość 206 840,00 zł

- wartość środków trwałych - 4 274 294,10

- wartość wyposażenia         - 2 286 764,97

 

 

Łącznie wartość majątku: 6 767 899,07

Rejestr zmian dla: Majątek