Informacje o powołaniu sędziów w związku z art. 88b usp

Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie o powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie zamieszczona na podstawie art.88 b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -  Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2020.365 ze zm.)
L.p Nazwisko  Imię Organ powołujący sędziego na stanowisko Organ wnioskujący o powołanie Data postanowienia  o powołaniu na stanowisko sędziego Miejsce służbowe sędziego
1. BANAŚ MARCIN Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.08.2005 Sąd Rejonowy w Częstochowie
2. BARBURSKA MARZENA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.07.1990 Sąd Rejonowy w Częstochowie
3. BEDNARZ AGNIESZKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
4. BETLEJEWSKI PAWEŁ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 21.04.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
5. BOJANOWSKA-WYSMOŁEK ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 11.07.2012 Sąd Rejonowy w Częstochowie
6. BORECKA JUSTYNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.06.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
7. BRASZCZYŃSKA KAROLINA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
8. BREWCZYŃSKA MAŁGORZATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 17.10.1996 Sąd Rejonowy w Częstochowie
9. BRZÓZKA ILONA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 24.09.1999 Sąd Rejonowy w Częstochowie
10. BRZÓZKA-CHAMALA MAŁGORZATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2011 Sąd Rejonowy w Częstochowie
11. CENCORA ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
12. CHODOROWSKA MARZENA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
13. CHODOROWSKI RADOSŁAW Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
14. DĄBROWSKA-CZEKAJ MAGDALENA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 06.04.2011 Sąd Rejonowy w Częstochowie
15. DRZEWIECKA EWA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2011 Sąd Rejonowy w Częstochowie
16. DZIURKOWSKI CEZARY Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                         Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa 15.02.1993                 22.11.2013 Sąd Rejonowy w Częstochowie
17. GALLINA ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.01.2002 Sąd Rejonowy w Częstochowie
18. GARLIK MAREK Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.12.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
19. GŁOWACKA-JANIK ANITA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.03.2001 Sąd Rejonowy w Częstochowie
20. GOLINIEWSKA KATARZYNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
21. GÓRA EDYTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.09.2007 Sąd Rejonowy w Częstochowie
22. GRABARA KINGA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.02.2007 Sąd Rejonowy w Częstochowie
23. GRABOWSKA MAŁGORZATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.04.1993 Sąd Rejonowy w Częstochowie
24. GULBINOWICZ KATARZYNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.10.2007 Sąd Rejonowy w Częstochowie
25. HERNES-CELT DANUTA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 16.10.1987 Sąd Rejonowy w Częstochowie
26. JANIK-LUTAK SYLWIA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.02.2007 Sąd Rejonowy w Częstochowie
27. JAWORSKA ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.02.2007 Sąd Rejonowy w Częstochowie
28. JOŃCZYK-PISKORSKA KAMILA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 08.01.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
29. KASPERKIEWICZ-JERUSZKA AGNIESZKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
30. KLUK MARLENA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.12.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
31. KNAPIŃSKA JOANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.01.2001 Sąd Rejonowy w Częstochowie
32. KOLEGA JOANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.04.1993 Sąd Rejonowy w Częstochowie
33. KOŁACZ TOMASZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.02.1993 Sąd Rejonowy w Częstochowie
34. KOPEĆ DOROTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 25.10.1995 Sąd Rejonowy w Częstochowie
35. KOPERSKA DOROTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 11.07.2012 Sąd Rejonowy w Częstochowie
36. KRASOŃ ZBIGNIEW Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.07.1990 Sąd Rejonowy w Częstochowie
37. KRÓLAK ANETA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.07.2006 Sąd Rejonowy w Częstochowie
38. KRYCZEK KARINA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.01.2016 Sąd Rejonowy w Częstochowie
39. KUBIK URSZULA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 16.10.1987 Sąd Rejonowy w Częstochowie
40. KURC MONIKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 03.10.2013 Sąd Rejonowy w Częstochowie
41. LENART IZABELA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 25.11.1997 Sąd Rejonowy w Częstochowie
42. LEWANDOWSKA BARBARA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 16.10.1987 Sąd Rejonowy w Częstochowie
43. LIBERTOWSKA-PODYMA DOROTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 29.09.1998 Sąd Rejonowy w Częstochowie
44. MAŁOLEPSZA MONIKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 21.05.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
45. MATUSZEWSKA ALEKSANDRA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.05.2005 Sąd Rejonowy w Częstochowie
46. MATUSZEWSKI MATEUSZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.12.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
47. MICHALSKA MARTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
48. MOCZARSKI MARIUSZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.07.1990 Sąd Rejonowy w Częstochowie
49. MUSIK AGNIESZKA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 18.01.2001 Sąd Rejonowy w Częstochowie
50. MYRDA RYSZARD Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 29.04.1991 Sąd Rejonowy w Częstochowie
51. NAWROCKI MICHAŁ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2011 Sąd Rejonowy w Częstochowie
52. NOCUŃ -BALBUS EWA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.11.1996 Sąd Rejonowy w Częstochowie
53. PAWIAK-KUBICKA MAŁGORZATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 08.01.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
54. PIEKACZ JUSTYNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.03.2011 Sąd Rejonowy w Częstochowie
55. PIEKARSKA-ISKRA MAGDALENA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
56. PIJET MAŁGORZATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.01.1995 Sąd Rejonowy w Częstochowie
57. PILARZ ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.02.2001 Sąd Rejonowy w Częstochowie
58. PISKORSKA-ZYBURA OLGA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.04.1993 Sąd Rejonowy w Częstochowie
59. PODYMA DARIUSZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 06.11.1997 Sąd Rejonowy w Częstochowie
60. PRZESŁAŃSKI TOMASZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 29.09.1998 Sąd Rejonowy w Częstochowie
61. PRZESŁAŃSKI MATEUSZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
62. RETERSKA EWA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 16.10.1987 Sąd Rejonowy w Częstochowie
63. ROSZKOWSKA ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 10.02.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
64. ROSZKOWSKI ŁUKASZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.09.2019 Sąd Rejonowy w Częstochowie
65. SIUBDZIA BEATA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.07.1992 Sąd Rejonowy w Częstochowie
66. SKUBISZ EWA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.07.1992 Sąd Rejonowy w Częstochowie
67. SŁABIKOWSKI PIOTR Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.03.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
68. SOŃTA EWA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 08.01.2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie
69. STACHULEC EMILIA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.04.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
70. STASIAK ANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.10.2005 Sąd Rejonowy w Częstochowie
71. SZEWIŃSKA ANETA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.12.2003 Sąd Rejonowy w Częstochowie
72. SZYMCZYK-ŚWITAŁA JOLANTA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 14.02.1985 Sąd Rejonowy w Częstochowie
73. TERLICKA-CZARNOŁĘSKA ANNA Rada Państwa Minister Sprawiedliwości 09.06.1989 Sąd Rejonowy w Częstochowie
74. WĄSOWICZ MARIUSZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 03.06.1992 Sąd Rejonowy w Częstochowie
75. WIADEREK MARTA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 02.06.2009 Sąd Rejonowy w Częstochowie
76. WIELGUS KAROL Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 18.03.2010 Sąd Rejonowy w Częstochowie
77. WŁODARCZYK PAULINA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.01.2002 Sąd Rejonowy w Częstochowie
78. ZALASIŃSKA-GODLEWSKA JOANNA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.10.1992 Sąd Rejonowy w Częstochowie

Rejestr zmian dla: Informacje o powołaniu sędziów w związku z art. 88b usp