Informacja Kasa

Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2017r.

z uwagi na zakończenie roku budżetowego

    KASA SĄDU REJONOWEGO

       BĘDZIE NIECZYNNA

 

Wpłaty można dokonywać na konto Sądu w bankach lub oddziałach poczty na następujące numery:

Dochody budżetowe ( opłaty, grzywny, wpisy, koszty sądowe):

NBP O/O KATOWICE

45 1010 1212 0057 4422 3100 0000

DEPOZYTY(sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do ceny nabycia)

Bank Gospodarstwa Krajowego

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

55 1130 1017 0021 1000 4690 0005 USA

39 1130 1017 0021 1000 4690 0002 EURO

SUMY NA ZLECENIE

(zaliczki na biegłego, na ogłoszenie w prasie, na wywiad kuratora,   na wizję)

NBP O/O KATOWICE

82 1010 1212 0057 4413 9800 0000

 

Znaki opłaty sądowej do nabycia w kasach Banku PKO BP:

 - w oddziale II Al. NMP 19

 

                                                                                                                                                           P R E Z E S                                                                                                                                                                            Sądu                                                                                                                                                                              Rejonowego

                                                                                                                                                       w Częstochowie