Informacja

Uprzejmie informujemy, iż planowane jest utworzenie Punktu Informacyjnego mającego na celu promocję mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. W ramach tej inicjatywy mediatorzy sądowi wpisani na listę przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie będą pełnili nieodpłatne dyżury w siedzibie Sądu Rejonowego w Częstochowie
w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem dyżurów mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 5 maja 2019 roku pocztą elektroniczną na adres: sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-202 Częstochowa