Komunikat

 Komunikat

o działaniach podejmowanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, od dnia 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy stopniowe przywracanie pracy Sądu.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2  informujemy, że w AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie znajdują się wszystkie aktualne na dany dzień informacje o zmianach w organizacji urzędowania i pracy Sądu Rejonowego w Częstochowie  w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz bieżące śledzenie zamieszczanych tu informacji.

PAMIĘTAJ, przychodząc do Sądu:

- zasłoń usta i nos maseczką lub przyłbicą

- podaj pracownikom ochrony lub pełniącym służbę funkcjonariuszom policji cel przybycia oraz, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykaż jego faktyczne występowanie (np. poprzez okazanie wezwania, zawiadomienia),

- jeżeli występuje taka okoliczność, poinformuj pracownika ochrony, że jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo, że zamieszkujesz lub przebywasz z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, jeśli TAK nie możesz wejść do Sądu,

- dokonaj dezynfekcji rąk i poddaj się pomiarowi temperatury ciała przeprowadzanemu przez pracownika ochrony,

- zdezynfekuj ręce również wchodząc na salę rozpraw,

- zachowaj bezpieczny dystans od innych osób (minimum 2 metry),

- udaj się do miejsca właściwego z uwagi na cel pobytu w Sądzie,

- po zrealizowaniu celu pobytu niezwłocznie opuść teren budynku Sądu.

Szczegółowe informacje:

                UWAGA, zmianie ulega organizacja wejścia do sądów od ul. Dąbrowskiego:               

WEJŚCIE nr 1 przeznaczone jest dla osób udających się do Biura Obsługi Interesantów, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Kasy, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

WEJŚCIE nr 2 przeznaczone jest dla osób udających się na rozprawę lub posiedzenie.