informacja

Lista spraw Sądu Rejonowego w Częstochowie, w których odbędą się rozprawy w dniach

18 – 29 maja  2020 roku

 

Data

Wydział

Sygnatura akt sprawy

Lokalizacja

18 maja 2020 roku

XI Wydział Karny

XI K 73/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI Wydział Karny

XVI Kp 270/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XIV Wydział Karny Wykonawczy

IV K 774/17, Ko 2981/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

19 maja 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 1094/18

ul. Dąbrowskiego 23/35

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 218/20

ul. Żwirki i Wigury 9/11

XVI Wydział Karny

XVI K 470/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI K 471/20

XVI K 1252/18

XIV Wydział Karny Wykonawczy

III K 220/17,                        Ko 669/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI K 1214/18                       Ko 13384/19

XI K 12/18, Ko 13075/19

20 maja 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 257/20

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 217/20

XI Wydział Karny

XI K 307/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI Wydział Karny

XVI K 405/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XIV Wydział Karny Wykonawczy

IV K 1169/18,               Ko 2708/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI K 835/19,                            Ko 2802/20

21 maja 2020 roku

XI Wydział Karny

XI Kp 200/20

ul. Dąbrowskiego 23/25

XVI Wydział Karny

XVI K 1373/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

XIV Wydział Karny Wykonawczy

XI K 868/18,                     Ko 3535/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

III K 84/18,                            Ko 2683/20

22 maja 2020 roku

XI Wydział Karny

XI K 183/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

25 maja 2020 roku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VII U 616/19

ul. Śląska 8

VII U 584/19

VII U 552/19

VII U 566/19

26 maja 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 1115/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Nsm 1342/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

XI Wydział Karny

XI K 116/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI K 357/20

XVI Wydział Karny

XVI K 1338/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI K 115/20

XIV Wydział Karny Wykonawczy

III K 878/16,                              Ko 1334/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI K 635/18,                            Ko 1531/20

XVI K 821/16,                          Ko 2741/20

 

27 maja 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 107/20

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1347/19

V RNs 364/20

V RNsm 619/20

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VII U 598/19

ul. Śląska 8

VII U 8/20

VII U 580/19

VII U 513/19

VII U 217/19

XIV Wydział Karny Wykonawczy

IV K 543/15, Ko 3272/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

 

28 maja 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

V RNs 986/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 231/20

V Nsm 2258/19

V RNs 59/20

XVI Wydział Karny

XVI K 588/18

ul. Dąbrowskiego 23/35

 

XVI K 414/20

XIV Wydział Karny Wykonawczy

IV K 849/19,                            Ko 3488/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

IV K 54/18,                              Ko 3759/20

XVI K 276/17,                        Ko 3183/20

XI K 1056/16,                         Ko 2980/20

29 maja 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

V RNs 57/20

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1507/19

V RNs 129/20

V Nsm 748/20

V RNs 323/20

V Nsm 2776/19

XI Wydział Karny

XI Kp 216/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI K 84/20