Informacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że na terenie Gminy Częstochowa, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r, realizowany jest projekt pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach realizowanego projektu, osoby poszkodowane przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz ich bliscy, będą mogły liczyć na następujące formy wsparcia:

 • pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, świadkom,
 • pomoc mediatora, oferującego alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna,
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz zakupu leków,
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
 • pokrycie kosztów szkoleń, podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
 • pokrycie kosztów dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych oraz opłaty za media,
 • pokrycie kosztów zakupu żywności (bony żywnościowe),
 • pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej (bony towarowe),
 • zakup urządzeń i wyposażenia dla podopiecznych.

  Miejsca realizacji zadania:

  •    Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  znajduje się w siedzibie Częstochowskiego Stowarzyszenia „ETOH", CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 12,

 

 

godz. otwarcia:

poniedziałek

12.00-20.00

wtorek

8.00-16.00

środa

9.00-17.00

czwartek

8.00-16.00

piątek

8.00-16.00

sobota

9.00-14.00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Powiat Częstochowski, KONIECPOL   ul. Armii Krajowej 2 (Miejski Ośrodek Zdrowia),

godz. otwarcia: wtorek    9.00-15.00 środa      9.00-15.00

•     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Powiat Kłobucki,
KŁOBUCK ul. Skorupki 46 (Starostwo Powiatowe),

godz. otwarcia: wtorek    9.00-15.00 piątek     9.00-15.00

•     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Powiat Lubliniecki,
LUBLINIEC, ul. Wąska 3 a,

godz. otwarcia:
poniedziałek    9.00-15.00
czwartek            9.00-15.00

•     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Powiat Myszkowski,
MYSZKÓW, ul. Kazimierza Pułaskiego 7 (budynek MOPS),

godz. otwarcia:
poniedziałek    9.00-15.00
czwartek            9.00-15.00

•     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Powiat Zawierciański
ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 80 (budynek Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej)

godz. otwarcia: wtorek 9.00-15.00 piątek 9.00-15.00

Wszelkie informacje wraz z danymi kontaktowymi będą zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. W każdym z ośrodków zgłoszenia na konsultacje przyjmują osoby pierwszego kontaktu; osobiście i telefonicznie.