Informacja

Wyniki referendum przeprowadzonego wśród Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie

W dniu 26 listopada 2018 roku odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie. Do udziału uprawnionych było 83 sędziów. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 51 sędziów. W głosowaniu tajnym odpowiedziano na pytania przygotowane przez Forum Współpracy Sędziów. Wydano 51 kart do głosowania, z których oddano Komisji Skrutacyjnej 51 kart. W przedmiocie pytania: „Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?" udzielono 6 odpowiedzi „TAK", 43 odpowiedzi „NIE" i 2 odpowiedzi „NIE MAM ZDANIA". W przedmiocie pytania: „Czy uważa Pan/Pani, że sędziowie - członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji" udzielono 43 odpowiedzi „TAK", 3 odpowiedzi „NIE" i 5 odpowiedzi „NIE MAM ZDANIA.