Ewa Nocuń-Balbus

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):                        Ewa

Nazwisko:                               Nocuń-Balbus

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału:   XVII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Częstochowie

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Częstochowie

Pełnione funkcje: Przewodniczący XVII Wydziału Gospodarczego KRS

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających spraw  do XVII Wydziału Gospodarczego KRS : 20%  i ilość sesji w zależności od potrzeb

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających skarg na czynności referendarza sądowego – 100%

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających spraw do VIII Wydziału Gospodarczego: rep. GC -40%, rep  GNc, GNs, GCo, Gps-100%, 3 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: przydział poniżej 50% z uwagi na udział w orzekaniu w VIII Wydziale Gospodarczym w wymiarze 40% i 3 sesje miesięcznie

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia i referendarz wskazany przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenie oraz ich wymiar:  - udział w posiedzeniach Komisji Socjalnej w związku z pełnieniem funkcji przedstawiciela Sędziów – w zależności od potrzeb.