Ilona Brzózka

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt  1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r

 

 

Imię (imiona):   Ilona

Nazwisko:      Brzózka

Stanowisko służbowe:  Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:  VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:  Przewodniczący  Wydziału

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw: 50% i co najmniej 4 sesje w miesiącu

- według kryterium terytorialnego przy następującym określeniu obszarów przyporządkowanych :

z terenu ulic Częstochowy:

1. Barana

2. Bławatkowa

2. Borelowskiego

3. Brezy

4. Broniewskiego

5. Brzechwy

6. Brzeźnicka

7. Chłopickiego

8. Czartoryskiego

9. Czwartków

10. Dekabrystów

11. Dembińskiego

12. Dubois

13. Gałczyńskiego

14. Godebskiego

15. Godlewskiego

16. Grochowskiego

17. Gruszowa

18. Gwiezdna

19. Inwalidów Wojennych

20. Jasińskiego

21. Kasprzaka

22. Kisielewskiego

23. Klemensiewicza

24. Kołakowskiego

25. Kosmiczna

26. Kozielewskiego

27. Kuczewskiego

28. Kurpińskiego

29. Kniaziewicza

30. Księżycowa

31. Leszczynowa

32. Liliowa

33. Ludowa

34. Michałowicza

35. Młodości

36. Narcyzowa

37. Nagietkowa

38. Obrońców Poczty Gdańskiej.

39. Oskara Lange

40. Owocowa

41. Poświatowskiej

42. Prądzyńskiego

43. Północna

44. Rolnicza

45. Romera

46. Sejmowa

47. Skrzyneckiego

48. Słonimskiego

49. Sowińskiego

50. Teligi

51. Traugutta

51. Wierzyńskiego

52. Wiosenna

53. Wodzickiego

54. Worcella

55. Wróblewskiego

56. Wybickiego

57. Wysockiego

58. Zajączka

59. Zapolskiej

nadto z terenu  gmin: Janów, Rędziny oraz miejscowości Klepaczka i Łysiec z gminy Starcza

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –  pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału

Zasady zastępstw - zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar - dyżury sędziów rodzinnych.