Barbara Lewandowska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):   Barbara

Nazwisko:      Lewandowska

Stanowisko służbowe:  Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:  VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:  -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw: 100% i co najmniej 8 sesji w miesiącu

- według kryterium terytorialnego przy następującym określeniu obszarów przyporządkowanych :

z terenu ulic Częstochowy:

1. Aluminiowa

2. Babia

3. Bociania

4. Boczna

5. Bursztynowa

6. Ceglana

7. Ciepła

8. Daszyńskiego

9. Dobra

10. Dzika

11. Dzielna

12. Edisona

13. Eisteina

14. Galwaniego

15. Gładka

16. Głogowa

17. Graniczna

18. Granitowa

19. Falista

20. Faradaya

21. Hektarowa

22. Idzikowskiego

23. Jasna

24. Jurajska

25. Kamienna

26. Kaczorowska

27. Katedralna

28. Kątna

29. Komornicka

30. Kopcowa

31. Krakowska

32. Krańcowa

33. Kusięcka

34. Kwiatkowskiego

35. Kwiatowa

36. Legionów

37. Libknechta

38. Ładna

39. Manganowa

40. Marmurowa

41. Marysia

42. Mączna

43. Mendelejewa

44. Mierna

45. Mielczarskiego

46. Mokra

47. Morenowa

48. Morska

49. Mstowska

50. Nałkowskiej

51. Narutowicza

52. Odrzańska

53. Ogrodowa

54. Olsztyńska

55. Ołowiana

56. Orlik-Ruckemanna

57. Palladowa

58. Pasteura

59. PCK

60. Piłsudskiego

61. Piotrkowska

62. Pogodna

63. Podmokła

64. Podwójna

65. Prędziszów

66. Próżna

67. Przechodnia

68. Przemysłowa

69. Przesmyk

70. Rozdolna

71. Rybna

72. Sawickiej

73. Senatorska

74. Skalna

75. Skarpowa

76. Słoneczna

77. Sporna

78. Srebrna

79. Starogrodzka

80.. Stawowa

81. Strażacka

82. Szara

83. Szydłowska

84. Tarnobrzeska

85. Tkacka

86. Tucholska

87. Turystyczna

88. Wąska

89. Wesoła

90. Westerplatte

91. Wiejska

92.Wilgotna

93 .Wioślarska

94. Wodociągowa

95. Wolna

96. Wspólna

97. Wodna

98. Wiślana

99. Zimna

100. Złota

101 Żaboklickiego

102. Żytnia

103. Żwirowa

Orzeka i prowadzi postępowania z terenu gmin:

- Mstów

- Rędziny (wsie)

- Przystajń

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –

Zasady zastępstw  -zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar - dyżury sędziów rodzinnych .