Ewa Skubisz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt. 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

 

Imię (imiona):   Ewa

Nazwisko:      Skubisz

Stanowisko służbowe:  Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:  VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:  -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw: 100% i co najmniej 8 sesji w miesiącu

- według kryterium terytorialnego przy następującym określeniu obszarów przyporządkowanych :

z terenu ulic Częstochowy:

1. Aniołowska

2. Bagińskiego

3. Banachiewicza

4. Batalionów Chłopskich

5. Berka Joselewicza

6. Bohaterów Getta

7. Brucknera

8. Brygadzistów

9. Cmentarna

10. Czapskiego

10. Cyprysowa

11. Czechowicza

12. H. Dickensa

13. Dostojewskiego

14. Dybowskiego

15. Dzielna

16. Filtrowa

17. Fertnera

18. Galia

19. Garibaldiego

20. Garncarska

21. Głębockiego

22. Grochowiaka

23. Gutenberga

24. Hubermana

25. Jaskrowska

26. Jemiołowa

27. Karłowicza

28. Kawia

29. Klonowicza

30. Konarskiego

31. Kontkiewicza

32. Korzeniowskiego

33. Kownackiej

34. Kozia

35. Kraszewskiego

36. Kruczkowskiego

37. Krótka

38. Krzywickiego

39. Ks. Brzózki

40. Ks. Ściegiennego

41. Ks. Piotra Skargi

42. Lelewela

43. Lermontowa

44. Łukaszewicza

45. Madalińskiego

46. Makuszyńskiego

47. Meliorantów

48. Miarki

49. Micińskiego

50. Mielczarskiego

51. Mirowska

52. Młynarska

53. Malewskiej Hanny

54. Mostowa

55. Nadrzeczna

56. Nałkowskiego

57. Naruszewicza

58. Nenckiego

59. Niemcewicza

60. Norwida

61. Nusbauma

62. Okulickiego

63. Ossolińskiego

64. Or-Ota

65. Orwata

66. Osterwy

67. Pajęcza

68. Pankiewicza

69.Parandowskiego

70. Pola

71. Pascala

72. Plater

73. Połaniecka

74. Rędzińska

75. Rudlickiego

76. Rząsawska

77. Sasankowa

78. Sąsiedzka

79. Solna

80. Solskiego

81. Spadek

82. Staffa

83. Stary Rynek

84. Szajnochy

85. Szaniawskiego

86. Świętego Pawła

87. Targowa

88. Tartakowa

89. Tatarkiewicza

90. Tenisowa

91. Traktorzystów

92. Wały Dwernickiego

93. Warszawska

94. Widłaków

95. Wieczorkiewicza

96. Wielonskiego

97. Wilsona

98. Wittiga

99. Wyjazdowa

100. Wypoczynku

101. Zarankiewicza

102. Zdrojowa

103. Zegadłowicza

104. Zelwerowicza

105. Zielona

106. Zimorowicza

107. Żabia

108. Dybowskiego

109. Kownackiej

Orzeka i prowadzi postępowania z terenu gmin:

- Kłomnice

- Kruszyna

oraz miejscowości z gminy Kamienica Polska:

- Kamienica Polska

- Kopalnia,

- Romanów Podlesie,

- Zawada,

- Zawistna

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar - dyżury sędziów rodzinnych .