Urszula Tomczyk

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

 

 

Imię (imiona):   Urszula

Nazwisko:      Tomczyk

Stanowisko służbowe:  Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:  VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:  -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw: 100% i co najmniej 8 sesji w miesiącu

- według kryterium terytorialnego przy następującym określeniu obszarów przyporządkowanych :

z terenu ulic Częstochowy:

1. Akademicka

2. Andersa

3. Armii Krajowej

4. Azaliowa

5. Bacewicz

6. Baczyńskiego

7. Berlinga

8. Brata Alberta

9. Czecha

10. Dmowskiego

11. Fieldorfa Nila

12. Gajcego

13. Geodetów

14. Gombrowicza

15. Grota Roweckiego

16. Hausbrandta

17. Herberta

18. Hubala

19. Iwaszkiewicza

20. Jankowskiego

21. Karczmarskiego

22. Kiedrzyńska

23. Kleeberga

24. Kochańskiego

25. Kosmowskiej

26. Kukuczki

27. Kutrzeby

28. Martusewicza

29. Michałowskiego

30. Piaseckiego

31. Pużaka

32. Schillera

33. Sosabowskiego

34. Starzyńskiego

35 .Szafranowa

36. Witosa

37. Wyzwolenia

38. Żonkilowa

39. Mirów Bloki - Kolejowa

Orzeka i prowadzi postępowanie z terenu gmin

Olsztyn

Krzepice

Panki

oraz miejscowości: Rudnik Mały, Starcza, Własna z gminy Starcza.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –

Zasady zastępstw - zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar - dyżury sędziów rodzinnych