Barbara Piaskowska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.      z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 10.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

 

Imię (imiona): Barbara

Nazwisko: Piaskowska

Stanowisko służbowe:  Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:  V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:  przewodnicząca wydziału

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw: 50% i 4 sesji w miesiącu

-według kryterium terytorialnego przy następującym określeniu obszarów przyporządkowanych;

z terenu ulic Częstochowy;

Anyżowa,

Biurowa,

Chłopska,

Cienista,

Czajkowskiego,

Czeremchowa,

Drzymały,

Gościnna,

Gronowa,

Gwintowa,

Horeszków,

Kaprys,

Karpacka,

Kopalniana,

Leśna,

Lisia,

Listonoszy,

Lodowa,

Lotosu,

Lustrzana,

Lutników,

Lutniowa,

Łowiecka,

Makietowa,

Malownicza,

Mała,

Mirtowa,

Nauczycielska,

Ostatnia,

Ozonowa,

Plac Walecznych,

Poselska,

Przyjemna,

Rydla,

Rzeczna,

Sierpowa,

Szklana,

Świtezianki,

Telimeny,

Weteranów,

Wieniawskiego,

Wilgowa,

Wojskowa,

Wołodyjowskiego,

Wopistów,

Wyczółkowskiego,

Zaciszańska,

Zamiejska,

Zdrowa,

Zegarowa,

Zgody,

Żmurki,

Żywopłotowa,

Żyzna,

Ketlinga,

Akacjowa,

Anny,

Arrasowa,

Augustyna,

Axentowicza,

Bagienna,

Balladyny,

Balonowa,

Baśniowa,

Bogusławskiego

Bohaterska,

Bony,

Borówkowa,

Botaniczna,

Boznańskiej,

Busolowa,

Cegielniana,

Dąbkowskiego,

Deszczowa,

Diamentowa,

Druciana,

Drzewna,

Dunikowskiego,

oraz z terenu gminy: Wręczyca Wielka

Uzasadnienie reguły przydziału spraw – pełni funkcje przewodniczącego wydziału

Zasady zastępstw :zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar - dyżury sędziów rodzinnych,