Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały
Sądu Rejonowego w Częstochowie
w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
WydziałPozostałość z 2011 rokuWpłynęło w 2012 rokuZałatwiono w  2012 rokuPozostało na okres następny
I Wydział Cywilny 1217 3415 3055 1577
II Wydział Cywilny 1223 4534 4402 1355
III Wydział Karny 720 1631 1616 735
IV Wydział Karny 713 1598 1691 620
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 949 1909 1920 938
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 1119 1837 2181 775
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 668 1075 1045 718
VIII Wydział Gospodarczy 1133 3141 2929 1345
IX Wydział Ksiąg Wieczystych 895 11728 11526 1097
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku 52 3488 3486 54
XI Wydział Karny 1023 1535 1651 907
XII Wydział Cywilny 988 3724 2990 1722
XIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kłobucku 1361 1595 1706 1250
XIV Wydział Karny Wykonawczy 794 4803 5137 460
Sekcja ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych z XI i XVI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie 880 5327 5477 730
XV Wydział Cywilny Wykonawczy 1307 5347 5285 1369
XVI Wydział Karny 1123 1815 1973 965
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 574 4734 4656 652

Rejestr zmian dla: