Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały
Sądu Rejonowego w Częstochowie
w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
WydziałPozostałość z 2010 rokuWpłynęło w 2011 rokuZałatwiono w  2011 rokuPozostało na okres następny
I Wydział Cywilny 1293 6215 6291 1217
II Wydział Cywilny 1091 4534 4402 1223
III Wydział Karny 1208 4297 4785 720
IV Wydział Karny 1059 4080 4426 713
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 816 3973 3840 949
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 787 4366 4034 1119
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 581 1987 1880 688
VIII Wydział Gospodarczy 1438 5450 5807 1081
Sekcja Upadłościowo-Naprawcza 41 67 56 52
IX Wydział Ksiąg Wieczystych 714 24266 24085 895
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku 236 6214 6398 52
XI Wydział Karny 1221 4051 4249 1023
XII Wydział Cywilny 1227 6394 6683 988
XIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kłobucku 950 2922 2511 1361
XIV Wydział Karny Wykonawczy 857 8640 8703 794
Sekcja ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych z XI i XVI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie 886 9280 9286 880
XV Wydział Cywilny Wykonawczy 1273 13012 12978 1307
XVI Wydział Karny 1445 4405 4727 1123
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1603 7966 8955 574

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: