Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały
Sądu Rejonowego w Częstochowie
w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
WydziałPozostałość z 2009 rokuWpłynęło w 2010 rokuZałatwiono w 2010 rokuPozostało na okres następny
I Wydział Cywilny 1169 7618 7494 1293
II Wydział Cywilny 1096 4165 4170 1091
III Wydział Karny 462 4314 3568 1208
IV Wydział Karny 537 4343 3821 1059
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 678 3986 3848 816
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich 708 3952 3873 787
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 590 1655 1664 581
VIII Wydział Gospodarczy 953 5556 5071 1438
Sekcja Upadłościowo-Naprawcza 45 89 93 41
IX Wydział Ksiąg Wieczystych 932 24434 24652 714
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku 90 12586 12440 236
XI Wydział Karny 0 6020 4799 1221
XII Wydział Cywilny 0 9330 8053 1277
XIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kłobucku 0 2729 1779 950
XIV Wydział Karny Wykonawczy 1248 6223 6614 857
Sekcja ds. wykonywania orzeczeń i windykacji należności sądowych z XI i XVI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie
853 7390 7357 886
XV Wydział Cywilny Wykonawczy 1299 18358 18384 1273
XVI Wydział Karny 0 6546 5101 1445
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 536 7956 6889 1603
Razem: 11196 137250 129670 18776

Rejestr zmian dla: