Informacja

Lista spraw Sądu Rejonowego w Częstochowie, w których odbędą się rozprawy w dniach

1 – 16 kwietnia 2020 roku

Data

Wydział

Sygnatura akt sprawy

Lokalizacja

2 kwietnia 2020 roku

 

IV Wydział Karny

 

IV K 197/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 709/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 91/20

V RNs 1470/19

V RNs 1282/19

VIII Wydział Gospodarczy

VIII GC 1185/17

VIII GC 1349/18

XVI Wydział Karny

XVI K 1249/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI K 677/19

XVI Ko 98/19

3 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1206/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 115/20

XI Wydział Karny

XI K 203/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

6 kwietnia 2020 roku

XI Wydział Karny

XI K 176/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

7 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 267/19

 

 

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1477/19

V Nsm 2786/19

V RNs 59/20

IV Wydział Karny

IV K 130/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

IV W 137/18

XI Wydział Karny

XI K 271/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

 

 

8 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1439/19

 

ul. Żwirki i Wigury 9/11

9 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 845/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

XI Wydział Karny

XI K 116/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

14 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Nsm 273/20

ul. Żwirki i Wigury 9/11

 

 

V RNs 67/20

V Nsm 416/20

V Nsm 395/20

V RNs 999/18

IV Wydział Karny

IV K 184/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

15 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1164/19

 

 

ul. Żwirki i Wigury 9/11

16 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 130/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1050/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1346/19

V Nsm 1515/19

V RNs 1083/19

V RNs 1325/19

V RNs 986/19

XVI Wydział Karny

XVI K 1252/18

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI K 306/19

XVI K 115/20

XVI K 1378/19

XVI K 1384/18