Informacja

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w związku  z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 (KORONAWIRUS)

Kasa Sądu Rejonowego będzie nieczynna w terminie

od 13 do 31 marca  2020 roku

 

Wpłaty można dokonywać w bankach, oddziałach poczty lub na wpłatomatach znajdujących się przy Kasie Sądu Rejonowego i  IX Wydziale Ksiąg Wieczystych  na następujące numery bankowe Sądu:

DOCHODY BUDŻETOWE ( opłaty, grzywny, wpisy, koszty sądowe):

NBP O/O Katowice:

45 1010 1212 0057 4422 3100 0000

DEPOZYTY(sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do ceny nabycia)

Bank Gospodarstwa Krajowego:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PL

55 1130 1017 0021 1000 4690 0005 USA

             39 1130 1017 0021 1000 4690 0002 EURO

SUMY NA ZLECENIE (zaliczki na biegłego, na ogłoszenie w prasie, na wywiad kuratora,  

na wizję)

NBP O/O Katowice:

82 1010 1212 0057 4413 9800 0000

           Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki,

            świadczenia pieniężne)

            Bank Gospodarstwa Krajowego:

             94 1130 1091 0003 9085 8520 0004