Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, że w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku pod pastronatem Ministerstwa Sprawiedliwości organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonych Przestępstwem. Szczegółowe informacje dostepne są na stronie internetowej ms.gov.plpokrzywdzeni.gov.pl.

 

W siedzibie Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35, obok Biura Obsługi  Interesanta) w godzinach od 10.00 do 12.00 dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi wg poniższego harmonogramu:

 

 

L.p.

Dzień tygognia

Imię i nazwisko kuratora pełniącego dyżur
1 23.02.2014 - poniedziałek

Kurator Okręgowy Alina Kula

Kierownik I Zespołu Kuratorów Agnieszka Czerwik

Kurator specjalista Milena Falana

2 24.02.2014 - wtorek

Zastępca Kuratora Okręgowego Jarosław Stacherczak

Kierownik II Zespołu Kuratorów Bożena Glanc

Kierownik IV Zespołu Halina Jaros

3 25.02.2014 - środa

Kierownik V Zespołu Anna Knapik

Starszy kurator zawodowy Agnieszka Kulawiak

4 26.02.2014 - czwartek

Kurator specjalista Jolanta Kapral

Kurator zawodowy Justyna Brendzel

5 27.02.2014 - piątek

Kierownik III Zespołu Zbigniew Królak

Kurator specjalista Zofia Sikorska

 

 

Lista adwokatów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach pełniących dyżury w ramach powyższej akcji:

Lista Kancelarii