II Kongres Nauk Sądowych

 

KOMUNIKAT NR 1

 

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

2.       Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

 

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.

Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

 

Szczegółowe informacje

 

Karta uczestnicwa

 

Informacje na temat II KNS znajdą Państwo na stronie http://1kns.pl/2kns/

 

 

 

Komitet Organizacyjny                                                                              Komitet Naukowy

Dr med. Jerzy Pobocha                                                                              prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 

 

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 - 881-21-34