Prawa Dziecka Oczami Dzieci

 

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci", realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom" objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wspierają członkowie komitetu honorowego Konkursu:

 

Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik - Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka,

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

oraz

Janusz Stawiarski - Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 - 10 lat, 11 - 13 lat, powyżej 13 lat.

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż (praca płaska).

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

W terminie ustalonym przez organizatora laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2) należy przesyłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu pracy konkursowej do Organizatora) na adres: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Wszystkie materiały dotyczące Konkursu znajdują się na stronie:  WWW.sedziowierodzinni.pl

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl