Nowe opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Nowe opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym  wynosi 30 zł. Opłata za zapytania złożone za pośrednictwem systemu informatycznego wynosi 20 zł.
Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:
- w formie znaków opłaty sądowej
- gotówką w kasie Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości
- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma Informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.