Przerwa w pracy IX Wydziału Ksiąg Wieczystych

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, że w okresie od 6. 08. 2013 roku
do 7. 08. 2013 roku nastąpi przerwa w pracy
IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Częstochowie związana z konfiguracją systemu elektronicznej księgi wieczystej.

 

W związku z powyższym dostępna będzie jedynie Centralna Informacja, tj. wydawanie odpisów i przeglądanie ksiąg wieczystych.

Pozostałe czynności (przyjmowanie i dekretacja wniosków, sporządzanie projektów wpisów
i korespondencja) nie będą w tym czasie realizowane.