Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35,

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@czestochowa.sr.gov.pl,

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu Rejonowego w Częstochowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

-      Art. 175dc.§ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52-j.t.),

-      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.),

-      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U.2013.69 ze zm.),

-      Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 ze zm.).

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

6)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

7)     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Rejestr zmian dla: Obowiązek Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d