Komórka Audytu wewnętrznego

Komórka Audytu wewnętrznego

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35


Audytor wewnętrzny: Cezary Nowicki

 

Tel.: 34 36 44 204

e-mail: audytor@czestochowa.sr.gov.pl

 

Zakres zadań:
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 

Rejestr zmian dla: Komórka Audytu wewnętrznego