Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

Wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020:

 

Na terenie powiatu częstochowskiego:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9

42- 200  Częstochowa

tel. 34 32 29 206

 

 

 

Na terenie powiatu kłobuckiego:

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

przy Terenowym Komitecie

Ochrony Praw Dziecka

w Kłobucku

ul. Okólna 3, 42-100 Kłobuck

Tel. 508 217 991

e-mail: pikklobuck@gmail.com