ul. Śląska 8

ul. Śląska 8

Biuro Obsługi Interesantów udziela przy stanowisku informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:

  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego
  • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego

Informacja telefoniczna w sprawach prowadzonych przez VII  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Częstochowie

34 36-84-488

Zapytania w zakresie spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  można kierować również pocztą elektroniczną na adres: @ boi1@czestochowa.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

poniedziałek godz. 7:45 do 18:00, - przerwa 1200 - 1215

od wtorku do piątku godz. 7:45 do 15:15,  - przerwa 1200 - 1215

 

Kierownik Biura Izabela Wieczorek


Ważna informacja !

W siedzibie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8 nie ma zlokalizowanej KASY wobec czego wszelkich wpłat należy dokonywać na  numery kont  podane w zakładce Informacje dla interesantów lub w Kasie w siedzibie Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Czytelnia akt

Godziny przyjęć interesantów:

od godziny 800 do godziny 1800 w poniedziałki

od godziny 800 do godziny 1500 od wtorku do piątku

!!!! Czytelnia mieści się w pokoju 1(siedziba przy ul. Śląskiej 8). Akta do czytelni można zamawiać w Biurze Obsługi Interesantów przy stanowisku informacyjnym, telefonicznie pod numerem:  34 36-84-488  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  boi1@czestochowa.sr.gov.pl

Akta można zamawiać z dowolnym wyprzedzeniem czasowym, w godzinach od 800 do 1400. Akta zamówione po godzinie 1400 będą udostępniane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią akta spraw wielotomowych (tj. od 6 tomów), które należy zamawiać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zamawiając akta należy podać:

  • sygnaturę sprawy,
  • oznaczenie stron postępowania,
  • dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
  • w przypadku sprawy wielotomowej numerów tomów,
  • dane kontaktowe - na potrzeby przekazania informacji zwrotnej w sprawie zamawianych akt.

W Czytelni udostępnia się także stronom E-protokół utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na stanowisku komputerowym, po uprzednim zamówieniu osobistym lub telefonicznie.

!!!!!! - z dniem 11 marca 2016 roku wydano Zarządzenie w sprawie korzystania z Czytelni akt Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie (z treścią       Zarządzenia można zapoznać się tutaj)

 

 

Uwaga!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.