Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Uprzejmie informujemy, iż mając na celu kształtowanie wizerunku sądownictwa i budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie jakości usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie i wskazanie jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów:

-  z dniem 25 września 2015 roku wdrożono Standardy Obsługi Interesantów (z treścią Standardów można się zapoznać tutaj).

- z dniem 6 września 2019 roku wdrożono Regulamin Biura Obsługi Interesantów (z treścią Regulaminu można się zapoznać tutaj).

- z dniem 6 września 2019 roku wydano Zarządzenie w sprawie korzystania z Czytelni akt Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie (z treścią Zarządzenia można zapoznać się tutaj oraz aktualizacja zarządzenia  tutaj)

 

 

 

Kierownik Biura Izabela Wieczorek

tel. 34 36-44-136

fax. 34 36-44-137

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek          7.45 - 18.00  przerwa 12.00 - 12.15

wtorek - piątek       7.45 - 15.15  przerwa 12.00 - 12.15

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

 

Informacja telefoniczna 34 36 84 444

e-mail    boi@czestochowa.sr.gov.pl

 

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

 

Czytelnie akt:

 

 

ul. Dąbrowskiego 23/35 (pokój 10)                 poniedziałek       8.00 - 18.00

ul. Śląska 8 (pokój 1)                                          wtorek-piątek      8.00  - 15.00

 

ul. Żwirki i Wigury 9/11 (pokój 109)                poniedziałek       14.00 - 18.00

                                                                                wtorek-piątek          8.00 - 11.00

 

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz przeglądanie akt zamówionych przez te osoby odbywa się w siedzibie  przy ul. Dąbrowskiego 23/35 główny hol – pokój przy stanowisku ochrony.

 

W sprawach Cywilnych, Karnych, Rodzinnych i Nieletnich, Gospodarczych (z wyłączeniem KRS);

Adres; 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35

Godziny urzędowania:

poniedziałek          7.45 - 18.00  przerwa 12.00 - 12.15

wtorek - piątek      7.45 - 15.15  przerwa 12.00 - 12.15

Informacja telefoniczna 34 36 84 444

e-mail    boi@czestochowa.sr.gov.pl

Czytelnia akt;

Akta Sądu Rejonowego w Częstochowie: 34 36 84 444

Akta Sądu Okręgowego w Częstochowie: 34 36 84 666

Godziny urzędowania Czytelni  akt w sprawach cywilnych i karnych:

poniedziałek         8.00 – 18.00

wtorek – piątek    8.00 – 15.00

Godziny urzędowania Czytelni akt w sprawach rodzinnych i nieletnich, gospodarczych (siedziba ul. Żwirki i Wigury 9/11)

poniedziałek         14.00 – 18.00

wtorek – piątek      8.00 – 11.00

 

 

W sprawach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

Adres; 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 8

Godziny urzędowania:

poniedziałek          7.45 - 18.00  przerwa 12.00 - 12.15

wtorek - piątek      7.45 - 15.15  przerwa 12.00 - 12.15

Informacja telefoniczna 34 36 84 444

e-mail    boi@czestochowa.sr.gov.pl

Godziny urzędowania Czytelni  akt:

poniedziałek          7.45 - 18.00  przerwa 12.00 - 12.15

wtorek - piątek      7.45 - 15.15  przerwa 12.00 - 12.15

 

Ważna informacja!

W siedzibie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8 nie ma zlokalizowanej KASY  wobec czego wszelkich wpłat należy dokonywać na numery kont podane w zakładce Informacje dla interesantów  lub w Kasie w siedzibie Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

 

Interesanci IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie obsługiwani są poza Biurem Obsługi Interesantów, bezpośrednio w sekretariacie wydziału:

 

pokój 104 tel. 34 36-44-363

pokój 106 tel. 34 36-44-372

pokój 119 tel. 34 36-44-358

 

Biuro Podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515, a w każdy poniedziałek pełni dyżur do godz. 1800

 

Centralna Informacja IX Wydziału Ksiąg Wieczystych - wydawanie odpisów w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515, a w każdy poniedziałek dyżur do godz. 1800

 

Centralna Informacja IX Wydziału Ksiąg Wieczystych - przeglądanie ksiąg wieczystych w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515, a w każdy poniedziałek dyżur do godz. 1800

 

 

Interesanci XVII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie obsługiwani są w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11.

 

Biuro podawcze oraz udzielanie informacji w sprawach złożonych wniosków pokój 104

Tel.: (34) 37 79 993 oraz (34) 37 79 982

Godziny urzędowania:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

 

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa, pok. 104

Tel.: (34) 37 79 982

Godziny urzędowania:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - wydawanie odpisów

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa, pok. 104

Tel.: (34) 37 79 982 oraz (34) 37 79 993

Godziny urzędowania:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

 

Uwaga!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

 

Biuro Podawcze nie udziela porad prawnych.

 

 

 

Czytelnia Krajowego Rejestru Sądowego – pokój 105.

Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

Tel.: (34) 37 79 983 oraz (34) 37 79 904

 

Akta można zamawiać codziennie w godzinach 800 - 1400

 

Czas pracy Czytelni:

w poniedziałki w godz. od 800-1800
od wtorku do piątku w godz. od 800-1500
przerwa 1200 - 1215