I Wydział Cywilny

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości

 I Wydziału Cywilnego

 Bank NBP O/O Katowice:   20 1010 0055 2693 0040 8700 0001

 

 

Zakres zadań:
I Wydział Cywilny: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw należących do właściwości II Wydziału Cywilnego.

 Przewodnicząca:   Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Beata Siubdzia

 

przyjmuje interesantów: w czwartki w godz. od 900-1300,  pokój 312

 

Kierownik sekretariatu: Małgorzata Rędziniak

 

Infolinia i obsługa interesantów: (0 34) 36 84 444

 

tel. (0 34) 36 44 232

fax: (0 34) 36 44 234

e-mail: i.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

Sędziowie orzekający:

Sędzia Sądu Rejonowego - Mariola Basińska delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Częstochowie
Sędzia Sądu Rejonowego - Dariusz Podyma - delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Częstochowie
Sędzia Sądu Rejonowego - Beata Siubdzia
Sędzia Sądu Rejonowego - Mariusz Wąsowicz

Sędzia Sądu Rejonowego - Agnieszka Kasperkiewicz-Jeruszka - Zastepca Przewodniczocego Wydziału

Sędzia Sądu Rejonowego - Cezary Dziurkowski

Sędzia Sądu Rejonowego - Urszula Kubik

Sędzia Sądu Rejonowego - Ryszard Myrda
Referendarz - Maria Siwiecka

Asesor Sądu Rejonowego - Marcin Szymański

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny