Godziny urzędowania

 

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów do 1800

 

Kasa

tel.: (0 34) 36 44 264

czas pracy:

poniedziałek 800-1700
wtorek-piątek 800-1430
przerwa 1200-1215

 

Biuro podawcze

 

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa

 

stanowisko nr 5 na parterze

 

Zakres zadań:
Przyjmowanie korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

Kierownik: Izabela Wieczorek

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 745-1800 - przerwa 1200- 1215
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515 - przerwa 1200- 1215

tel.: (0 34) 36 44 175

 

 

Biuro Obsługi Interesantów

Adres: ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:

 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego
 • VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego

Informacja telefoniczna w sprawach prowadzonych przez VII  Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Częstochowie

34 36-84-488

Zapytania w zakresie spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  można kierować również pocztą elektroniczną na adres: @ boi1@czestochowa.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

poniedziałek godz. 7:45 do 18:00, - przerwa 1200 - 1215

od wtorku do piątku godz. 7:45 do 15:15,  - przerwa 1200 - 1215

 

Kierownik Biura Izabela Wieczorek


Ważna informacja !

W siedzibie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8 nie ma zlokalizowanej KASY wobec czego wszelkich wpłat należy dokonywać na  numery kont  podane w zakładce Informacje dla interesantów lub w Kasie w siedzibie Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Czytelnia akt

Godziny przyjęć interesantów:

od godziny 800 do godziny 1800 w poniedziałki

od godziny 800 do godziny 1500 od wtorku do piątku

!!!! Czytelnia mieści się w pokoju 1(siedziba przy ul. Śląskiej 8). Akta do czytelni można zamawiać w Biurze Obsługi Interesantów przy stanowisku informacyjnym, telefonicznie pod numerem:  34 36-84-488  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  boi1@czestochowa.sr.gov.pl

Akta można zamawiać z dowolnym wyprzedzeniem czasowym, w godzinach od 800 do 1400. Akta zamówione po godzinie 1400 będą udostępniane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią akta spraw wielotomowych (tj. od 6 tomów), które należy zamawiać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Zamawiając akta należy podać:

 • sygnaturę sprawy,
 • oznaczenie stron postępowania,
 • dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
 • w przypadku sprawy wielotomowej numerów tomów,
 • dane kontaktowe - na potrzeby przekazania informacji zwrotnej w sprawie zamawianych akt.

W Czytelni udostępnia się także stronom E-protokół utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na stanowisku komputerowym, po uprzednim zamówieniu osobistym lub telefonicznie.

!!!!!! - z dniem 11 marca 2016 roku wydano Zarządzenie w sprawie korzystania z Czytelni akt Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie (z treścią       Zarządzenia można zapoznać się tutaj)

 

Biuro Podawcze

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa

 

Pokój 100

 

Zakres zadań:
Przyjmowanie i ekspedycja korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę w budynku Sądu przy ul. Żwirki i Wigury 9/11

 

Kierownik: Izabela Wieczorek

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

tel./fax: (0 34) 37 79 901

 

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego


Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,
Pok. 104

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

tel.: (0 34) 37 79 982

 

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - wydawanie odpisów

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

Pok. 104

 

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

tel.: (0 34) 37 79 982

 

 

Biuro Obsługi Interesantów:

 

 • obsługa w zakresie spraw toczących się w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym, XI Wydziale Karnym, XII Wydziale Cywilnym, XIV Wydziale Karnym Wykonawczym, XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym, XVI Wydziale Karnym oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń XIV Wydział Karny Wykonawczy

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa,
stanowiska nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 (niski parter)

 

Kierownik Biura: Izabela Wieczorek

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515

tel./fax: (0 34) 36 84 777

Infolinia (0 34)36 84 444

 

 • obsługa w zakresie spraw toczących się w V Wydziale Rodzinnym Nieletnich, VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VIII Wydziale Gospodarczym (w tym spraw upadłościowo - naprawczych).

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

 

Pokój 105

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515

 

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

 

tel.: (0 34) 36 84 488

email: boi1@czestochowa.sr.gov.pl

 

 • obsługa w zakresie spraw toczących się w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

 

Pokój 104

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515

 

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

tel./fax: (0 34) 37 79 993Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 prowadzi sprzedaż znaków opłaty sądowej wyłącznie za wydawanie odpisów z akt sądowych.
W pozostałych sprawach znaki opłaty sądowej mozna nabyć w Kasie Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

 

 

 

Czytelnia akt :

 

 • sprawy toczących się w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym, XI Wydziale Karnym, XII Wydziale Cywilnym, XIV Wydziale Karnym Wykonawczym, XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym, XVI Wydziale Karnym oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń XIV Wydział Karny Wykonawczy

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa,

pomieszczenie nr 14 (niski parter)

 

czas pracy czytelni:

w poniedziałki w godz. od 800-1800
od wtorku do piątku w godz. od 800-1500

 

 • sprawy toczących się w V Wydziale Rodzinnym Nieletnich, VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VIII Wydziale Gospodarczym (w tym spraw upadłościowo - naprawczych)

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,
pomieszczenie nr 109

 

czas pracy czytelni:

w poniedziałki w godz. od 1200-1800
od wtorku do piątku w godz. od 800-1100

 

 • sprawy toczące się w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

 

                 Akta można zamawiać codziennie w godzinach 730 - 1400

 

                 Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

                 pomieszczenie nr 110

 

                 czas pracy Czytelni

                 w poniedziałki w godz. od 800-1800
                 od wtorku do piątku w godz. od 800-1500
                 przerwa 1200 - 1215

 

                 tel./fax: (0 34) 37 79 983


Akta spraw mogą być udostępniane stronom i ich pełnomocnikom oraz biegłym sądowym po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego lub posiadającym zezwolenie przewodniczącego właściwego wydziału do przeglądania akt na mocy przepisów szczególnych.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych , za zgodą dysponenta akt, mogą one zostać udostępnione w pomieszczeniach właściwego sekretariatu wydziału.

 

Akta zamawiać można osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów ( nr tel. 34 368 44 88) z dowolnym wyprzedzeniem czasowym uzgadniając datę i godzinę udostępnienia akt z pracownikiem Biura. Akta zamówione w danym dniu po godzinie 14.00 mogą być udostępnione najwcześniej w dniu następnym.

 

Załączone do akt nośniki informatyczne ( płyty CD, DVD, itp.) stanowiące dowody rzeczowe mogą być odtwarzane w Czytelni akt , a w przypadku braku możliwości ich odtworzenia z powodu zastosowania formatu zapisu wymagającego dedykowanego oprogramowania udostępniane są w kolejnym uzgodnionym terminie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe. Pracownik Czytelni o możliwości lub braku możliwości odtworzenia nagrania zawiadamia interesanta telefonicznie, jeżeli ten podał numer telefonu do kontaktu.

 

Akta mogą być udostępnione do przeglądania po uprzednim sprawdzeniu przez pracownika nadzorującego Czytelnię akt tożsamości osoby, która zgłasza się do Czytelni .

 

Strony i pełnomocnicy mogą fotografować przeglądane akta po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi sprawującemu nadzór nad Czytelnią akt i potwierdzeniu tego faktu w " Kontrolce akt przeglądanych w Czytelni akt".

Osobom niemającym uprawnień procesowych służy prawo sporządzania fotokopii przeglądanych akt wyłącznie po uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału wydanej na pisemny wniosek zainteresowanego określający zakres wykonanych fotokopii.

 

Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom.

Na terenie Czytelni akt nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.

Zabronione jest wynoszenie akt przez interesantów poza Czytelnię akt.

Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni akt.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Agnieszka Górczyńska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-12-12
Publikacja w dniu:
2011-12-12
Opis zmiany:
b/d