Oddział Finansowy

Oddział Finansowy

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, pokój 216-219

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości

Oddziału Finansowego   

Bank NBP O/O Katowice:   89 1010 0055 2693 0040 8700 0020

 


Kierownik Oddziału - Główny Księgowy: Anna Ceglarek

 

tel: (034) 36 44 266

fax: (0 34) 36 44 340

 

e-mail: oddzial.finansowy@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

tel. 34 36 44 266- Zastępca Głównego Księgowego -wydatki budżetowe

tel. 34 36 44 250- wypłata należności dla biegłych, adwokatów, tłumaczy, mediatorów, ławników, ryczałty kuratorów społecznych itp.

tel. 34 36 44 340- dochody Sądu : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe, ogłoszenia KRS

tel. 34 36 44 260- depozyty Sądu: depozyty, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do sumy nabycia

tel. 34 36 44 260- sumy na zlecenie: zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenia w prasie, na wywiad kuratora itp.

tel. 34 36 44 348- płace pracowników Sądu

 

Druk oświadczenia dla świadków, uczestników postępowań i ławników ubiegających się o zwrot kosztów dojazdu - DRUK OŚWIADCZENIA

 

 

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy