Budynek

W budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 znajduje się:

 

Sekretariat Prezesa

Sekretariat Kierownika Finansowego

 

Oddział Admninistracyjny

Oddział Finasowy

Oddział Kadr

Oddział Gospodarczy

Oddział Informatyczny

Archiwum

Wydział I Cywilny

Wydział II Cywilny

Wydział III Karny

Wydział IV Karny

Wydział IX Ksiąg Wieczystych

Wydział XI Karny

Wydział XII Cywilny

Wydział XIV Karny Wykonawczy

Wydział XV Cywilny Wykonawczy

Wydział XVI Karny

Biuro Podawcze
Biuro Obsługi Interesanta

Dojazd do budynku autobusami komunikacji miejskiej:
(przystanek Dąbrowskiego/Sądy) nr: 10,12, 13, 15, 21, 22, 25, 28, 32,37.

 

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 znajduje się:

 

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

Wydział VI Rodzinny i Nieletnich

Wydział VIII Gospodarczy

Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kuratorzy dla dorosłych

Kuratorzy dla nieletnich

Biuro Obsługi Interesantów

Czytelnia akt

Biuro Podawcze

 

Dojazd do budynku autobusami komunikacji miejskiej :

(przystanek Dąbrowskiego/Sądy)nr: 12, 13, 15, 21, 22, 25, 28, 32.

(przystanek Komenda Miejska Policji)nr: 10, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 32.

 

W budynku przy ul. Śląskiej 8 znajduje się :

 

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Dojazd do budynku autobusami komunikacji miejskiej
(przystanek Śląska/Kopernika) nr: 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 30, 36;
oraz liniami tramwajowymi nr: 1, 2 (przystanek Dworzec PKP).

 

W budynku przy ul. Wieluńska 17

w Kłobucku znajduje się :

 

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg

Wieczystych


Rejestr zmian dla: Budynek