Aktualności

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie

w związku z aktualną sytuacją związaną z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno interesantów jak i  pracowników Sądu Rejonowego w Częstochowie zwracamy się do Państwa o to, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie tj. konieczności udziału w sprawie, która jest wymieniona w poniższym wykazie spraw, które odbędą się w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku,  nie stawiać się do sądu a korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Informacja od Państwa powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby udzielającej/ żądającej  informacji, jej status w sprawie/ tj. strona, świadek, biegły, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Wskazujemy, iż w razie gdyby niemożliwym było dotrzymanie przez Państwa dokonania czynności procesowej, której termin upływa w okresie zagrożenia epidemicznego, mogą Państwo skorzystać z prawa do żądania przywrócenia terminu do dokonania tej czynności  określonej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego  od art. 168 do  171 oraz Kodeksu postępowania karnego od art.126 do 127. 

 Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

 Polecamy również na bieżąco zaznajamianie się z informacjami  dostępnymi  na

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Artykuły

 • Zmiana operatora poczty

  Doręczanie korespondencji sądowej

  Sąd Rejonowy w Częstochowie uprzejmie informuje, iż korespondencję sądową począwszy od 02.01.2014r. doręczać będzie operator pocztowy - Polska Grupa Pocztowa S.A.

 • Przerwa w pracy IX Wydziału Ksiąg Wieczystych

  Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, że w okresie od 6. 08. 2013 roku
  do 7. 08. 2013 roku nastąpi przerwa w pracy
  IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
  w Częstochowie związana z konfiguracją systemu elektronicznej księgi wieczystej.

  Czytajwięcejo:
 • EPU - Poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego

  W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa Ministerstwo Sprawiedliwości wydało broszury informacyjne i poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego.

  Czytajwięcejo:
 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości
  W zakładce Elektroniczne Postępowanie Upominawcze została opublikowana ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania e-sądu

  Czytajwięcejo:
 • Zgłoszenie o zmianie siedziby czytelni akt

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniu 18 września 2012 roku nastąpi tymczasowa zmiana siedziby czytelni akt Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
  Czytelnia w związku z pracami remontowymi będzie się znajdowała w Sali Konferencyjnej A przy kasach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie

  Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, iż na przełomie listopad/grudzień 2011 roku nastapi zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie w następujący sposób:

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w przypadku alarmu i zarządzenia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku Sądu przed wywołaniem sprawy lub w trakcie trwania rozprawy, wyznaczona rozprawa odbędzie się w tym samym dniu i w wyznaczonym miejscu według kolejności spraw na wokandzie niezwłocznie po wznowieniu pracy przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
  W przypadku ogłoszenia takiego alarmu po godzinie 14:00 - wyznaczona rozprawa nie odbędzie się, a o kolejnym wyznaczonym terminie Sąd powiadomi odrębnym wezwaniem.

 • Zniesienie Sekcji Upadłościowo-Naprawczej

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiono Sekcję Upadłościowo-Naprawczą. Sprawy rozpoznawane przez zniesioną Sekcję zostały przekazane do VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo: