Aktualności


Artykuły

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości
  W zakładce Elektroniczne Postępowanie Upominawcze została opublikowana ulotka informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania e-sądu

  Czytajwięcejo:
 • Zgłoszenie o zmianie siedziby czytelni akt

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniu 18 września 2012 roku nastąpi tymczasowa zmiana siedziby czytelni akt Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
  Czytelnia w związku z pracami remontowymi będzie się znajdowała w Sali Konferencyjnej A przy kasach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie

  Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, iż na przełomie listopad/grudzień 2011 roku nastapi zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie w następujący sposób:

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w przypadku alarmu i zarządzenia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku Sądu przed wywołaniem sprawy lub w trakcie trwania rozprawy, wyznaczona rozprawa odbędzie się w tym samym dniu i w wyznaczonym miejscu według kolejności spraw na wokandzie niezwłocznie po wznowieniu pracy przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
  W przypadku ogłoszenia takiego alarmu po godzinie 14:00 - wyznaczona rozprawa nie odbędzie się, a o kolejnym wyznaczonym terminie Sąd powiadomi odrębnym wezwaniem.

 • Zniesienie Sekcji Upadłościowo-Naprawczej

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiono Sekcję Upadłościowo-Naprawczą. Sprawy rozpoznawane przez zniesioną Sekcję zostały przekazane do VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

  Czytajwięcejo: