Aktualności

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie

w związku z aktualną sytuacją związaną z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno interesantów jak i  pracowników Sądu Rejonowego w Częstochowie zwracamy się do Państwa o to, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie tj. konieczności udziału w sprawie, która jest wymieniona w poniższym wykazie spraw, które odbędą się w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku,  nie stawiać się do sądu a korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Informacja od Państwa powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby udzielającej/ żądającej  informacji, jej status w sprawie/ tj. strona, świadek, biegły, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Wskazujemy, iż w razie gdyby niemożliwym było dotrzymanie przez Państwa dokonania czynności procesowej, której termin upływa w okresie zagrożenia epidemicznego, mogą Państwo skorzystać z prawa do żądania przywrócenia terminu do dokonania tej czynności  określonej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego  od art. 168 do  171 oraz Kodeksu postępowania karnego od art.126 do 127. 

 Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

 Polecamy również na bieżąco zaznajamianie się z informacjami  dostępnymi  na

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Artykuły

 • Szlachetna Paczka

  Miło nam poinformować, że Sędziowie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zaplanowane prace związane z aktualizacją systemu informatycznego oraz zamknięciem roku budżetowego w dniach: 15 i 31 grudnia 2018 roku Kasa Sądu Rejonowego w Częstochowie będzie nieczynna.

 • Informacja

  Wyniki referendum przeprowadzonego wśród Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie

  W dniu 26 listopada 2018 roku odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie. Do udziału uprawnionych było 83 sędziów. Zgodnie z listą obecności udział wzięło 51 sędziów. W głosowaniu tajnym odpowiedziano na pytania przygotowane przez Forum Współpracy Sędziów.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, że na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 2117)
  w dniu 12 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie nieczynny. Wszystkie zaplanowane na ten dzień rozprawy i posiedzenia nie odbędą się.

 • Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie nieczynny. Zamiennym dniem pracy będzie 15 grudnia 2018 roku (sobota).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie urzędował w godzinach od 7.30 do 15.30

  Zarządzenie

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 41/09 wystawioną w dniu 9 marca 2009 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 23/03 wystawioną w dniu 09.04.2003 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 27/15 wystawioną w dniu 19.03.2015 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 52/02 wystawioną w dniu 15. 10. 2002 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo: