Aktualności

Artykuły

  • Informacja

    Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w przypadku alarmu i zarządzenia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku Sądu przed wywołaniem sprawy lub w trakcie trwania rozprawy, wyznaczona rozprawa odbędzie się w tym samym dniu i w wyznaczonym miejscu według kolejności spraw na wokandzie niezwłocznie po wznowieniu pracy przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
    W przypadku ogłoszenia takiego alarmu po godzinie 14:00 - wyznaczona rozprawa nie odbędzie się, a o kolejnym wyznaczonym terminie Sąd powiadomi odrębnym wezwaniem.

  • Zniesienie Sekcji Upadłościowo-Naprawczej

    Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiono Sekcję Upadłościowo-Naprawczą. Sprawy rozpoznawane przez zniesioną Sekcję zostały przekazane do VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

    Czytajwięcejo: