Aktualności


Artykuły

 • Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie nieczynny. Zamiennym dniem pracy będzie 15 grudnia 2018 roku (sobota).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie urzędował w godzinach od 7.30 do 15.30

  Zarządzenie

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 41/09 wystawioną w dniu 9 marca 2009 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 23/03 wystawioną w dniu 09.04.2003 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 27/15 wystawioną w dniu 19.03.2015 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 52/02 wystawioną w dniu 15. 10. 2002 roku. - załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Unieważnienie legitymacji kuratora

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 29/16 wystawioną w dniu 23. 05. 2016 roku -załącznik

  Czytajwięcejo:
 • Dzień Kuratora Sądowego

  Dzień Kuratora Sądowego ustanowiony został uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z 18 stycznia 2011 roku. Wybór tej daty- 25 czerwca, nie jest przypadkowy i wynika z uwarunkowań historycznych. Choć początki kurateli sądowej w Polsce w sposób oczywisty wiążą się z Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych, to właśnie 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Od tamtej pory pojęcie kuratora sądowego, pomimo różnych zawirowań historycznych i dziejowych, zaczęło wpisywać się w strukturę wymiaru sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

   Informacja na temat możliwości otrzymania dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego - Załącznik 

  Czytajwięcejo:
 • Biuro Obsługi Interesantów

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018 roku czynności z zakresu przyjmowania korespondencji oraz obsługi interesantów w budynku Sądu przy ul. Śląskiej 8 będą realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie

  Czytajwięcejo: