Aktualności

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie

w związku z aktualną sytuacją związaną z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno interesantów jak i  pracowników Sądu Rejonowego w Częstochowie zwracamy się do Państwa o to, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie tj. konieczności udziału w sprawie, która jest wymieniona w poniższym wykazie spraw, które odbędą się w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku,  nie stawiać się do sądu a korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Informacja od Państwa powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby udzielającej/ żądającej  informacji, jej status w sprawie/ tj. strona, świadek, biegły, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Wskazujemy, iż w razie gdyby niemożliwym było dotrzymanie przez Państwa dokonania czynności procesowej, której termin upływa w okresie zagrożenia epidemicznego, mogą Państwo skorzystać z prawa do żądania przywrócenia terminu do dokonania tej czynności  określonej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego  od art. 168 do  171 oraz Kodeksu postępowania karnego od art.126 do 127. 

 Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

 Polecamy również na bieżąco zaznajamianie się z informacjami  dostępnymi  na

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Artykuły

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie zarządzenia nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku; zarządzenia nr 37/2020 z dnia 13 marca 2020 roku; zarządzenia nr 39/2020 z dnia 13 marca 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie wstrzymuje się do odwołania:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 39/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 13 marca 2020 roku
  w sprawie ograniczania dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Częstochowie

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 37/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 13 marca 2020 roku
  w sprawie czasowego ograniczenia od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. możliwości korzystania z czytelni akt Sądu Rejonowego w Częstochowie

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w związku  z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się wirusa  COVID-19 (KORONAWIRUS)

  Kasa Sądu Rejonowego będzie nieczynna w terminie

  od 13 do 31 marca  2020 roku

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 12 marca 2020 roku
  w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 33/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 12 marca 2020 roku
  w sprawie wstrzymania osobistego przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  W związku  z zagrożeniem wirusem  COVID-19 (koronawirus
  oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania  zarażeniu
  prosimy o organicznie do minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.
  Informacje o sprawach możliwe są do uzyskania pod numerem telefonu 
  BOI (link do BOI), Wydziałów (link do wydziałów)  
  oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego  (link)

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej - Załącznik

 • Unieważnienie legitymacji kuratora

   

  Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie w dniu 23 stycznia 2020 roku unieważnił legitymację kuratora społecznego nr 64/12.  -załącznik

 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 771) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marcin Nowak nie przyjmuje spraw, w których wierzyciel skorzystał z prawa wyboru komornika.