Informacja

Lista spraw Sądu Rejonowego w Częstochowie, w których odbędą się rozprawy w dniach 17 – 30 kwietnia 2020 roku

 

 

Data

Wydział

Sygnatura akt sprawy

Lokalizacja

17 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1507/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

20 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 197/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

IV Kp 233/20

XVI Wydział Karny

XVI K 405/20

21 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1378/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 192/20

V RNs 1375/19

V RNs 622/19

V RNs 1337/19

XVI Wydział Karny

XVI K 1249/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

22 kwietnia 2020 roku

XVI Wydział Karny

XVI K 1066/19

ul. Dąbrowskiego 23/35

XVI Ko 27/20

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1183/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

23 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 1194/19

 

ul. Dąbrowskiego

23/35

XVI Wydział Karny

XVI K 115/20

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

V RNs 1171/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1394/19

24 kwietnia 2020 roku

XI Wydział Karny

 

XI K 84/20

 

ul. Dąbrowskiego 23/35

28 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 184/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

XI Wydział Karny

XI K 116/20

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 656/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 106/20

V RNs 123/20

V RNs 196/20

V RNs 891/19

29 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 641/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNs 1523/19

V RNs 1473/19

V RNs 641/19

V RNs 1523/19

V RNs 1082/19

V RNs 2683/19

30 kwietnia 2020 roku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

V RNs 1473/19

ul. Żwirki i Wigury 9/11

V RNsm 35/20

V Nsm 2466/19

 

Data

Wydział

Sygnatura akt sprawy

Lokalizacja

28 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV Kp 239/20

ul. Dąbrowskiego 23/35

30 kwietnia 2020 roku

IV Wydział Karny

IV K 145/20

IV K 264/20