Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 listopada 2017 roku akta w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 będą udostępniane w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00.

W razie konieczności przeglądania akt w innych godzinach, akta mogą zostać udostępnione w Czytelni akt mieszczącej się w głównej siedzibie Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, po ich zamówieniu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.