KRK

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie,  informuje,  iż z dniem 31.12.2015r. przestanie funkcjonować

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie