„Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że w okresie 23 listopada - 23 grudnia 2015 roku w ramach społecznej ogólnopolskiej kampanii mediacyjnej pn. „Pogódźmy się na Święta" mediatorzy prowadzić będą nieodpłatne mediacje rodzinne w sprawach skierowanych przez Sędziów wydziałów Sadu Okręgowego oraz podległych mu sądów rejonowych."